• Vandsystemet skylles godt igennem og der tilsættes desinfektionsvæske.

 • Når udetemperaturen er over 5o, bør ventilationssystemet desinficeres inden det lukkes.

 • Herefter er stalden klar til enten flade - eller tågedesinfektion.

 • Desinfektionsmidlet skal anvendes som leverandøren foreskriver.

 • Herefter skal stalden holdes lukket og tørre ud.

 • Det er af stor betydning for næste dyrehold at stalden er tør.

 • Evt. kan der sættes varme på for at fremme processen.

 • Til håndvasken anbefales flydende håndsæbe og papir til aftørring.


 • Veksling mellem oxiderende midler eller glutaraldehyd 23-5 

 • Lad den ene type være den bærende - anvend den anden ca. 1 - 2 gange årligt.

 • Forlang et databled samt evt. referencer.

 • Brug frem for alt din sunde fornuft. 

 


Bare fordi du ikke kan se bakterierne, betyder det ikke at de ikke er der!!

Hvorfor Desinficere?

Fordi:

Det reducere medicinforbruget

Det forbedre tilvæksten

Det nedsætter smittefaren

Det giver mindre foderforbrug

OG det giver færre efternølere